1 Kasım 2020 AFAD Şube Müdürü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Dev Soru Bankası

%21

1 Kasım 2020 AFAD Şube Müdürü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Dev Soru Bankası

63,00 TL 50,00 TL
Stok Durumu: Stokta var
Özellikler
ISBN / BARKOD 9786057609922
+
1 Kasım 2020 AFAD Şube Müdürü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Dev Soru Bankası
KONU  SORU SAYISI 
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun  6
7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun 44
4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun 21 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 8
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu  37
4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm) 23
Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği  15
Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği  43
Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği  31
Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik  8
Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik  13
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  163
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği  10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği  41
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  177 ÇÖZÜMLÜ 
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu  31
3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun  30
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  210
6245 sayılı Harcırah Kanunu  73
3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu  32
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  31
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu  57
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  52
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu  61
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik  41
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  74  ÇÖZÜMLÜ
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik  10
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  27
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  19
2709 sayılı T.C. Anayasası  211 (37 'si ÇÖZÜMLÜ)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  364
Türkçe ve Dilbilgisi  233
TOPLAM  2175
Özellikler
ISBN / BARKOD 9786057609922

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.