YENİİ ! GÜNCEL 2021 Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü GYS Sayman Dev Soru Bankası Next Kariyer Yayınları

%47

YENİİ ! GÜNCEL 2021 Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü GYS Sayman Dev Soru Bankası Next Kariyer Yayınları

185,00 TL 98,00 TL
Stok Durumu: Stokta var
Özellikler
ISBN / BARKOD 9786057609977
SAYFA SAYISI 1100
BASIM YIL/AY 06/2021
+

2021 Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü GYS Sayman Dev Soru Bankası Next Kariyer Yayınları

Sayman Dev Soru Bankası                                                                                "2021 DEV SORU BANKASI"     
T.C. Anayasası 230 SORU
T.C. Anayasası 167 ÇÖZÜMLÜ
T.C. Anayasası 115 SORU
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  364 SORU
İnsan Hakları ve Demokrasi 115 SORU
İnsan Hakları ve Demokrasi 100 SORU
Etik Davranış İlkeleri  42 SORU
Etik Davranış İlkeleri  35 SORU
Genel Kültür  915 SORU
Türk Dil Bilgisi ve 289 SORU
Yazışma Kuralları 74 ÇÖZÜMLÜ
Genel Yetenek (Matematik)  100 SORU
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,  171 SORU
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 85 SORU
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  52 SORU
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 84 ÇÖZÜMLÜ
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 60 SORU
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 50 SORU 
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 38 SORU
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 197 SORU
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 99 SORU
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 107 SORU
BakanlıklaraBağlı,İlgili,İlişkiliKurumveKuruluşlarİleDiğerKurumveKuru- luşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 No’lu Kararnamesi (74-75-
76-77-78-79-80- 81’inci maddeler-İŞYURTLARI),
13 SORU
Ceza İnfaz Kurumları’nın Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirle-
rinin İnfazı Hakkında Yönetmelik
114 SORU
Taşınır Mal Yönetmeliği, 77 SORU
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 49 SORU
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 47 SORU
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 79 SORU
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 142 SORU
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 340 SORU
                                                                                                                                            Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurt-
larının İdare Ve İhale Yönetmeliği,

79 SORU
Kamu İhale Genel Tebliği 128 SORU
Kamu İhale Genel Tebliği 56 SORU
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, İşyurtları Uy- gulamaları Hakkında 137/3 No’lu Genelge, 46 SORU
İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarında Kullanılan Maliyet Hesapla- rı İle Tutulacak Defter ve Belgelerin Düzenlenmesine Dair Yönerge
& de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge
44 SORU
6245 sayılı Harcırah Kanunu 73 SORU
Genel Muhasebe 133 SORU
Genel Muhasebe, Muhasebe Uygulamaları, Hesap Planları Eki NOT  NOT 
TOLAM  4909 SORU 
SAYFA SAYISI 1134 SAYFA 


Özellikler
ISBN / BARKOD 9786057609977
SAYFA SAYISI 1100
BASIM YIL/AY 06/2021

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.